Privacy Policy / Disclaimer
   


Wat doet NSR?
De Nederlandse Stichting Raftsport (NSR) ondersteunt en promoot de activiteiten van
het raftteam “Volmolen Energie Team” (VET). Tevens zal Nederlandse Stichting
Raftsport (NSR) zich bezig houden met het ontwikkelen en innoveren van de raftsport
in Nederland. De stichting wil deze doelstelling bereiken d.m.v. het ondersteunen van
deelname aan binnen- en buitenlandse wedstrijden, het innoveren en ontwikkelen
van de raftsport dmv. onderzoek en het promoten van de raftsport door het
organiseren van wedstrijden, evenementen, clinics en andere promotieactiviteiten .

Hiermee gaat Nederlandse Stichting Raftsport (NSR) samen met het
“Volmolen Energie Team” (VET) het raften als sport binnen Nederland op een hoger
niveau tillen en aantrekkelijker maken voor nieuwe en jonge jeugdige raftteams.


Nieuws